Uvođenje energetske učinkovitosti i OIE u obrt Žvorc

NAZIV PROJEKTA: Uvođenje energetske učinkovitosti i OIE u obrt Žvorc

 

REFERENTNI BROJ UGOVORA: KK.04.1.1.03.0321

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projekt se provodi u djelatnosti Prerađivačke industrije, 17.21 Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona. PREDMET PROJEKTA je 1) ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije obrtu Žvorc, 2) omogućiti jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te 3) smanjenje udjela konvencionalnih goriva – ugljena i električne energije u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sunčane elektrane snage 9,9 kW za proizvodnju obnovljivih izvora energije (OIE).

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

CILJ PROJEKTA JE provesti mjere energetske učinkovitosti i mjera za korištenje OIE što će dovesti do ukupnog smanjenja potrošnje energije iz konvencionalnih izvora za 92.767,88 kWh/god, odnosno smanjenja potrošnje isporučene energije od 85,89% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera u 2020. godini. Isporučena energija iz konvencionalnih izvora energije u 2020. godini iznosi 108.009,44 kWh. Provedbom projekta u poslovanju se više neće koristiti fosilno gorivo kameni ugljen, a uz ostvarene uštede električne energije kroz mjere energetske učinkovitosti, 11.480,70 kWh energije će proizvesti sunčana elektrana.

KORISNIK: MARKETING "ŽVORC", DRAGAN ŽVORC, SVETI KRIŽ, A. ŠENOE 44

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (bez PDV-a): 2.393.082,50 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA (bez PDV-a): 1.205.882,40 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 9/2021 – 9/2022

 

KONTAKT OSOBA:
Dragan Žvorc

e-mail: kartonaza.zvorc@gmail.com

telefon: +38599686 3561

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost obrta Marketing Žvorc.

 

 

« Povratak na prethodnu stranicu